Zarządzanie najmem

Naszym celem jest staranie o bezpieczny wynajem dla właściciela, a także dbałość o stan nieruchomości, co zwiększa wielokrotnie szansę na długoterminowe umowy najmu.  W ramach umowy zarządzania nieruchomością stajemy się Twoim zaufanym pełnomocnikiem.

Wartości, które dajemy:

Bronimy interesów wynajmującego pobierając tylko opłatę za zarządzanie z jednej strony, aby uniknąć konfliktu interesów

Wszelkie formalności możemy dokonać zdalnie

Właściciel mieszkania może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Bierzemy odpowiedzialność za lokatorów

Brak jakichkolwiek ukrytych opłat. Miesięczne wynagrodzenie dla nas wynosi 10% podstawowego czynszu (nie mniej niż 300 zł), kiedy nieruchomość jest wynajęta i obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą najmu.

Przygotowanie mieszkania

Na zlecenie wynajmującego wykonujemy porządki w mieszkaniu, wprowadzamy zatwierdzone zmiany.

Przeprowadzamy home staging.

Jeśli potrzebujesz większego remontu, nasza ekipa szybko i efektywnie podniesie standard Twojej nieruchomości. Za sprawą niewielkiej inwestycji, możesz zwiększyć Twój przychód nawet o 20%. 

Dzięki temu klienci poszukujący wynajmu, zwracają większą uwagę na Twoją nieruchomość.

Profesjonalny opis i sesja fotograficzna

Tworzymy opis, który przyciągnie potencjalnych najemców.

Przygotowujemy profesjonalną sesję fotograficzną i wstawiamy ogłoszenie na portalach nieruchomości.

Podnosimy atrakcyjność nieruchomości i dodatkowo cenę najmu.

Przeprowadzamy weryfikację najemców

Za pomocą dedykowanym systemów dokonujemy weryfikacji i sekekcji najemcy. 
Eliminujemy nieuczciwych lokatorów.

Przygotowujemy wymagane dokumenty

Przygotowujemy kompletną umowę najmu.

Sporządzamy dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami zarówno dla właściciela mieszkania jak i najemcy.

Umowa zabezpiecza interesy właściciela mieszkania.

Rekomendujemy ubezpieczenie mieszkania

Doprowadzamy do podpisania przez lokatorów umowy ubezpieczenia, które pokryje ewentualne, nieumyślnie wyrządzone szkody.

Zachęcamy właściciela mieszkania do wykupienia polisy OC, aby mógł pokryć ewentualne roszczenia ze strony najemcy, w razie wypadku w jego mieszkaniu.

Polisy ubezpieczeniowe zapewniają bezpieczeństwo dla wynajmującego jak i najemcy.

Dbamy o to aby najemca uregulował czynsz i rozliczamy wszelkie opłaty.

Egzekwujemy płatności z tytułu umowy najmu oraz opłat administracyjnych.

Regulujemy wszystkie zobowiązania wynikające z umowy.

Przekazujemy właścicielowi dochód z najmu wraz z raportem.

Dla właściciela wynajem staje się bezobsługowy.

Na życzenie wynajmującego przeprowadzamy kontrolę czystości mieszkania

Kontrolujemy wynajmowane mieszkanie w trakcie trwania umowy zarządzania najmem.

Zapobiegamy ewentualnym nadużyciom.

Sprawujemy techniczną opiekę nad mieszkaniem

Oferujemy usuwanie wszelkich usterek zgłaszanych przez najemcę.
 
Najemca nie zgłasza tego typu problemów właścicielowi mieszkania.

Dbamy o terminy wymaganych okresowych przeglądów

Sprawdzamy czy dany przegląd (gazowy, kominowy, elektryczny) został wykonany w wyznaczonym terminie.

Dbamy o bezpieczeństwo wynajmującego jak i najemcy.

Reagujemy z wyprzedzeniem na kończącą się umowę najmu

Proponujemy najemcy miesiąc przed końcem umowy kontynuację umowy.

Szukamy nowego najemcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zapobiegamy sytuacji, aby mieszkanie nie stało puste.

Przeprowadzamy bardzo dokładny odbiór po kończącej się umowie najmu i dokonujemy rozliczeń

Sprawdzenie stanu lokalu dokonujemy z miesięcznym wyprzedzeniem, aby najemca miał czas na ewentualne porządki.

Dokonujemy ostatecznego rozliczenia mediów i kaucji.

Mieszkanie pozostaje bez jakichkolwiek zaległych opłat.

Przygotowujemy mieszkanie dla nowych lokatorów

Sprzątamy i przygotowujemy nieruchomość do kolejnego wynajmu.

Zapewniamy ciągłość wynajmu mieszkania.

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

Porozmawiajmy!
Kontakt
crossmenucross-circle